Log ind    |    Opret profil
 
Velkommen til AIK 65 Strøby Gymnastik
  
 
Generalforsamling i AIK 65 Strøby Gymnastik
Tirsdag den 6. februar 2018 kl. 19.30 i Strøbyhallen

Dagsorden

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til orientering
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af formand, kasserer, sekretær, øvrige bestyrelsesmedlemmer og evt. suppleanter iflg. § 11
På valg er formand Dorte Larsen og bestyrelsesmedlemmer Henrik Brink-Olesen og Pernille Basballe.
De modtager alle tre genvalg.
7. Valg af bilagskontrollant og bilagskontrollantsuppleant
8. Eventuelt

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest to uger før.
 
Kort om AIK 65 Strøby Gymnastik
Vi er en forening med cirka 450 aktive medlemmer, der tilbyder gymnastik på alle niveauer til børn og voksne i alle aldre.

Både foreningens bestyrelse og instruktører arbejder målrettet for at skabe de allerbedste rammer for alle vores medlemmer.

På siden her finder du holdtilmelding, info om alle vores instruktører og bestyrelsesmedlemmer, kontaktinfo og meget mere. Tøv ikke med at kontakte os, hvis du har spørgsmål.